Αυτές που ονομάζουμε "ρυτίδες έκφρασης" ή "ρυτίδες χαμόγελου" ανήκουν στην πραγματικότητα σε δύο κατηγορίες:

  • τις στατικές και
  • τις κινητικές.

Οι στατικές ρυτίδες είναι αυτές που φαίνονται είτε μορφάζουμε είτε όχι. Στην κοίτη της στατικής ρυτίδας δεν υπάρχει πλέον δέρμα αλλά ουλώδης ιστός. Αυτές οι ρυτίδες είναι μη αναστρέψιμες. Μπορούμε να στοχεύσουμε μόνο σε μικρή βελτίωση με τη μεσοθεραπεία.

Οι κινητικές ρυτίδες είναι αυτές που φαίνονται μόνο όταν μορφάζουμε (π.χ. όταν χαμογελάμε ή όταν συνοφρυωνόμαστε) και εξαφανίζονται όταν σταματάμε να μορφάζουμε. Οι κινητικές ρυτίδες μειώνονται με την μεσοθεραπεία. Ο βαθμός ελάττωσης των ρυτίδων με την μεσοθεραπεία εξαρτάται από το είδος, την ποιότητα του δέρματος και από την ηλικία.