Εξαρτάται από το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε οξέα περιστατικά μπορεί να δράσουν και σε ορισμένα λεπτά ή και σε δευτερόλεπτα, ενώ σε βαριές χρόνιες καταστάσεις μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες. Συνήθως, μέσα στις 4 πρώτες εβδομάδες βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα και τη μείωση των συμπτωμάτων.