Εγγραφή μόνο για άνω των 18 ετών. Το e-mail σας προστατεύεται από το ιατρικό απόρρητο.  Δεν θα το δώσουμε σε τρίτους. Οποτεδήποτε θελήσετε, μπορείτε να μας ζητήσετε να το αλλάξουμε ή να το διαγράψουμε από την λίστα αποστολής του Newsletter μας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μας δικαιούσθε να υποβάλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.