Αν μιλάμε για μία ένεση κορτιζόνης, δεν κάνει κακό. Η κορτιζόνη, για να κάνει κακό, πρέπει να συσσωρευτεί. Τη στιγμή που είναι κάτι που παράγεται από τον οργανισμό σου, δεν μπορεί να σου κάνει κακό αν γίνεται ελεγμένα, δηλαδή, για μία φορά. Είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο που έχει βοηθήσει πολύ. Κακό μπορεί να σου κάνει αν κάνεις κατάχρηση, δηλαδή, να την χρησιμοποιείς για αρκετό καιρό και σε μεγάλες ποσότητες. Τότε θα έχει παρενέργειες.

Επίσης πρέπει να έχουμε υπ' όψιν ότι η κορτιζόνη δεν θεραπεύει, αλλά καταστέλλει. Στο θέμα της βαθιάς ίασης δεν προσφέρει θεραπευτική δράση.

Όμως και η μεσοθεραπεία δεν είναι θεραπευτική όταν την κάνεις με χορήγηση ουσιών. Θεραπευτική είναι μόνο όταν γίνεται μόνο με βελόνα ή μόνο με φυσιολογικό ορό. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αυτοθεραπεία, αυτοβελτίωση.

Μια άλλη διαφορά είναι ότι η ένεση κορτιζόνης μπορεί να γίνει ενδομυϊκά, ενδοφλέβια ή ενδοαρθρικά (μέσα στην άρθρωση), ενώ η μεσοθεραπεία γίνεται στο μέσο στρώμα του δέρματος. Κανένας εναλλακτικός δεν δίνει κορτιζόνη ούτε στη μεσοθεραπεία ούτε σε καμμία άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εμείς οι ολιστικοί κάνουμε θεραπεία πόνου μόνο μέσα στο δέρμα (ούτε ενδοφλέβια, ούτε ενδομυϊκά). Γι' αυτό και λέγεται "μεσοθεραπεία".