Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο Ιατρός που κάνει τη Μεσοθεραπεία (είτε Αισθητική Μεσοθεραπεία είτε Μεσοθεραπεία αντιμετώπισης Πόνου) να είναι πιστοποιημένος ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές τις θεραπευτικές τεχνικές. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε στη σελίδα βιογραφικού του ιατρού που κάνει Μεσοθεραπεία. Θα πρέπει να δείτε αν έχει πιστοποιηθεί από ελληνικό ή και διεθνή οργανισμό σε Αισθητική Μεσοθεραπεία και σε Μεσοθεραπεία Πόνου.

Επίσης παίζει ρόλο η ποιότητα του εξοπλισμού αν θέλουμε να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Στο Medical Nature Center ο εξοπλισμός για Μεσοθεραπεία είναι σύγχρονος και ο πιο ποιοτικός με διεθνή κριτήρια.