Καρδιαγγειακά Προβλήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, μεγαλοκαρδία κ.ά.)

Μην παίρνεις την υγεία των αγγείων σου "ελαφρά τη καρδία"...

 

Το καρδιαγγειακό είναι ένα ολοκληρωμένο οργανικό σύστημα όλα τα στοιχεία του οποίου είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.

Η καρδιοπάθεια είναι μία πολύπλοκη κατάσταση που αφορά ολόκληρο τον οργανισμό. Σε μια καρδιοπάθεια μας ενδιαφέρει:

  • Η κατάσταση των αγγείων
  • Η κατάσταση του μυοκαρδίου
  • Η συνολική υγεία του οργανισμού
  • Η υγεία και η ηρεμία του νευρικού συστήματος κ.ά.

Από τη στιγμή που τα αιμοφόρα αγγεία του ανθρωπίνου σώματος και της καρδιάς αρχίσουν να αποκτούν βλάβες – αθηρωματικές πλάκες και μείωση της ελαστικότητας των αρτηριών (αρτηριοσκλήρυνση), ανεπάρκεια των βαλβίδων των φλεβών – το πρόβλημα μεταφέρεται στην καρδιά, η οποία αρχίζει να πάσχει. Αν οι καταστάσεις αυτές δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, οδηγούν στην σοβαρότερη μορφή καρδιοπάθειας: την καρδιακή ανεπάρκεια.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία πολύ σοβαρή κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει σωστά το αίμα αλλά ούτε και να αρδεύσει το υπόλοιπο σώμα. Αυτό συνεπάγεται ελλιπή οξυγόνωση των κυττάρων, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να μην μπορούν να επιτελέσουν επαρκώς τις λειτουργίες τους. Επίσης το αίμα, αφού δεν μπορεί να ανακυκλωθεί σωστά, λιμνάζει στο φλεβικό δίκτυο, προκαλεί εξαγγείωση υγρών και συσσώρευσή τους σε διάφορες περιοχές του σώματος (κάτω άκρα, κοιλιακή χώρα, πνεύμονες), δημιουργώντας οιδήματα και επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις (π.χ. πνευμονικό οίδημα).

Πώς οδηγούμαστε σε καρδιακή ανεπάρκεια;

Αρκετά είναι τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας (μικροβιακές λοιμώξεις, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες, αρτηριοσκλήρυνση (αθηρωματική νόσος), έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρτηριακή υπέρταση (πίεση), στεφανιαία νόσος κ.ά.).

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Με φυσικές θεραπείες μπορούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε κυρίως δύο κατηγορίες καρδιαγγειακών νοσημάτων που αφορούν αφ' ενός στα αγγεία ολόκληρου του σώματος και αφ' ετέρου στις στεφανιαίες αρτηρίες:

  1. Στένωση των αγγείων → Υπέρταση → Υπερτροφία του μυοκαρδίου (Μεγαλοκαρδία) → Καρδιακή ανεπάρκεια: Η μείωση του αυλού των αρτηριών και η μείωση της ελαστικότητάς τους, σε διάφορα σημεία του αγγειακού δένδρου, προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πιέσεως. Με τον καιρό, η καρδιά, για να ανταποκριθεί στην αυξημένη πίεση, υπερτροφεί, μεγαλώνει (μεγαλοκαρδία), δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και τέλος, παρουσιάζει καρδιακή ανεπάρκεια.
  2. Στένωση των στεφανιαίων αρτηριών (Στεφανιαία νόσος) → Έμφραγμα του μυοκαρδίου → Καρδιαγγειακή ανεπάρκεια: Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι αυτές που οξυγονώνουν – άρα τρέφουν – την καρδιά. Η στένωση του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών προκαλεί μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά, η οποία δεν μπορεί να τραφεί επαρκώς και ισχαιμεί. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται «στεφανιαία νόσος». Αν η στεφανιαία νόσος αγνοηθεί και δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει αλυσιδωτά σε έντονο πόνο (στηθάγχη) και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκαλεί νέκρωση σε μία περιοχή της καρδιάς, η οποία μετατρέπεται σε ουλή και δεν μπορεί να συμμετέχει πλέον στη κίνηση της καρδιάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η καρδιά να μην μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να οδηγηθεί σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε την καρδιαγγειακή σας υγεία

Ενημερωθείτε για τη Διατροφή για Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Παθήσεων.

Για διαγνωσμένα καρδιαγγειακά προβλήματα ή για Φροντίδα και πρόληψη της καρδιαγγειακής σας υγείας, συμβουλευθείτε τον Ορθομοριακό Σύμβουλο Διατροφής Ιατρό Σταύρο Ταταράκη.

 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.