Στο Medical Nature Center δεν σας κόβουμε τα φάρμακα που παίρνετε. Αυτό θα το κάνει ο γιατρός που σας παρακολουθεί, όταν διαπιστώσει αντικειμενική βελτίωση της συμπτωματολογίας σας με τις φυσικές θεραπείες που θα κάνετε.

Αν έχετε πρόσφατες εξετάσεις, θα ξεκινήσουμε με αυτές ως σημείο αναφοράς,. Αν δεν έχετε, θα σας ζητήσουμε να κάνετε τις κατάλληλες εξετάσεις και, βάσει των αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσουμε τις φυσικές θεραπείες που θα σας συστήσουμε, συμπληρωματικά προς τις ήδη υπάρχουσες.