Τι θέλεις να μάθεις για τον Ωτοβελονισμό;

 

Γνωρίζουν όλοι οι βελονιστές να κάνουν ωτοβελονισμό;

Όχι αποτελεσματικά. Ένας ιατρός που ασκεί σωματικό βελονισμό γνωρίζει τα σημεία των οργάνων του σώματος στο αυτί μεμονωμένα. Δεν είναι όμως σε θέση να δημιουργήσει ολοκληρωμένο πρωτόκολλο θεραπείας συγκεκριμένου προβλήματος με συνδυασμό σημείων για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Η επιλογή των επιμέρους τρόπων ωτοβελονισμού κρίνεται και αποφασίζεται μόνο από τον ειδικευμένο και πιστοποιημένο ωτοβελονιστή και αφορά:

  • στη διάρκεια του ωτοβελονισμού
  • στο μέγεθος της βελόνας
  • στο είδος της βελόνας: αφαιρούμενη ή ημιμόνιμη
  • στον τρόπο ενεργοποίησης της βελόνας: με ηλεκτρισμό (ηλεκτροβελονισμός) ή μηχανικά

Αυτές οι επιλογές, που καθορίζουν και την αποτελεσματικότητα του ωτοβελονισμού, απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις. Ο ωτοβελονισμός διδάσκεται ως ξεχωριστή μέθοδος βελονισμού.

Επίσης, υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα ωτοβελονισμού για:

Ο μόνος τρόπος να γνωρίζει ένας ιατρός-βελονιστής όλα αυτά τα πρωτόκολλα ωτοβελονισμού είναι να έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από έγκυρο ελληνικό ή και διεθνή φορέα.

Αν ενδιαφέρεστε να απαλλαγείτε από ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον οργανισμό σας με τον ωτοβελονισμό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν ο ιατρός βελονιστής στον οποίο θα απευθυνθείτε είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα πλήρες πρωτόκολλο ωτοβελονισμού για συγκεκριμένη δυσλειτουργία.

Το ίδιο ισχύει και για κάθε τεχνική βελονισμού (Σωματικός Βελονισμός, Κοιλιακός Βελονισμός, Ηλεκτροβελονισμός, Κρανιακός Βελονισμός, Laser Βελονισμός κ.ά.) στην οποία έχει ειδικευθεί ‒ και πιστοποιηθεί από ελληνικούς/διεθνείς οργανισμούς ‒ ο Ιατρός Σταύρος Ταταράκης.

Ο πιστοποιημένος Βελονιστής Ιατρός Σταύρος Ταταράκης απαντά σε κάθε απορία σας για την θεραπεία σας με Ωτοβελονισμό (χωρίς δέσμευση για ιατρικό ραντεβού).